Workshop passages

Here are the passages for the into English workshop during the ATA conference:

Danish-English:

Dansk Folkeparti går vi ind for hårde straffe, når nogen begår personfarlig kriminalitet. Det gør vi fordi vi er af den opfattelse, at mennesker, der kan finde på at begå voldelige kriminalitet skal vide, at det ikke betaler sig. Det er ikke sjovt at blive fængslet og miste sin frihed og hverdag. Det skal det heller ikke være.

Når vi går ind for hårde straffe for barske forbrydelser er det for at tilfredsstille det naturlige behov for retfærdighed som offeret eller i de værste tilfælde de efterladte til offeret har. Samtidig sidder der ofte store dele af befolkningen og forarges med rette over, hvor stupidt og afstumpet nogle mennesker gebærder sig. Det giver en enorm tryghed, når disse sociopater, som der til tider er tale om, bliver lukket inde.

Nowegian-English:

Debatten raser om StatoilHydros fremtidige navn, men heller enn å diskutere barnets navn, bør vi diskutere barneoppdragelse. «Alle må gjøre litt. Vi må gjøre litt mer,» slår StatoilHydros helsidesannonser fast, og forteller om selskapets engasjement innen blant annet fangst og lagring av CO2 og vindmøller til havs.

Bortsett fra at ordet «litt» burde vært skiftet ut med «mye», slutter Bellona seg helhjertet til budskapet. Dette er sentrale teknologier i kampen mot global oppvarming. Annonsene presenterer et bilde av det selskapet vi trenger for å løse de globale utfordringene, men dessverre tegner kampanjen et falskt bilde av hva StatoilHydro er og vil bli. Det skapes et inntrykk av et oljeselskap i endring, men dessverre går endringen av selskapet i motsatt retning. Selskapet sikter mot å bli en fossil dinosaur.

Swedish-English:

En arbetsgrupp med representanter för de fyra allianspartierna har sedan 2007 arbetat med förslag som berör rennärings- och samepolitiken. I dag presenteras de första resultaten. Det innehåller en historisk förändring av samebyarna som ger alla samer möjlighet att vara medlem i en by. Förslaget innebär också att förbudet mot att driva annan näring än renskötsel avskaffas. Sametingets möjlighet till deltagande i beslutsprocessen stärks genom att regeringen ska konsultera Sametinget vid beredning av lagar eller förordningar som särskilt berör samiska förhållanden och kan anses vara av vikt för den samiska kulturen eller samiska intressen i övrigt. Arbetsgruppens förslag är en del av underlaget för en proposition om rennärings- och samefrågor som planeras till början av nästa år.

Det går inte att sticka under stol med att de rennärings- och samepolitiska frågorna i många fall är komplicerade. Decennier av utredningar utan konkreta resultat är exempel på det, därför är det glädjande att alliansen i dag kan presentera en historisk överenskommelse för en väg framåt i de samepolitiska frågorna. Vår bild är att det finns många positiva exempel att ta vara på och utveckla. Alltför ofta har motsättningar dominerat och därmed även blockerat möjligheten till konstruktiva lösningar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: