Svengelska – Swenglish

Språkrådet har lagt upp en lista på sin webbplats med engelska ord och hur de översätts och kan översättas. De engelska orden kan vara problematiska att anpassa till svenska när det gäller böjning, stavning och uttal; de kan även tränga ut svenska ord helt och hållet. Därför är det viktigt att man överväger om man skall använda ett visst engelskt ord eller ej. Det behöver inte betyda att man aldrig kan ta till ett engelskt ord.

Här är svenska språkrådets lista: http://www.sprakradet.se/on%C3%B6digengelska

Norska språkrådet har också en lista: http://www.sprakrad.no/Sprakhjelp/Raad/Norsk-for-engelsk/

Jag kan ofta irritera mig på hur man i svenskan slänger in engelska ord titt som tätt. Här är äntligen en bra lista över hur man egentligen ska skriva. Eller hur?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: